Thành phần dinh dưỡng trong Mề gà

Tên thực phẩm: Mề gà
Kích thước: Thành phần dinh dưỡng trong 100g phần ăn được
Khối lượng: 100g
Thải bỏ: 4%
Năng lượng: 99Kcal
Protein: 21.3g
Lipid: 1.3g
Glucid: 0.6g
Canxi: 48mg
Sắt: 6.6mg
Phospho: 150mg
Vitamin B1: 0.04mg

Nguồn: Viện Dinh Dưỡng, Bộ Y Tế, 2007. Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam. 
Nhà xuất bản Y học, 567 trang.

 • TÍNH NĂNG LƯỢNG CHUẨN CHO BẠN

  Vui lòng điền độ tuổi
  Vui lòng chọn giới tính
  Vui lòng điền chiều cao
  Vui lòng điền cân nặng của bạn (Kg)
  Vui lòng chọn loại hoạt động