Thành phần dinh dưỡng trong Óc heo

Tên thực phẩm: Óc heo
Kích thước: Thành phần dinh dưỡng trong 100g phần ăn được
Khối lượng: 100g
Thải bỏ: 8%
Năng lượng: 123Kcal
Protein: 9g
Lipid: 9.5g
Glucid: 0.4g
Canxi: 7mg
Sắt: 1.6mg
Phospho: 311mg
Vitamin B1: 0.14mg

Nguồn: Viện Dinh Dưỡng, Bộ Y Tế, 2007. Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam. 
Nhà xuất bản Y học, 567 trang.

 • TÍNH NĂNG LƯỢNG CHUẨN CHO BẠN

  Vui lòng điền độ tuổi
  Vui lòng chọn giới tính
  Vui lòng điền chiều cao
  Vui lòng điền cân nặng của bạn (Kg)
  Vui lòng chọn loại hoạt động