Thành phần dinh dưỡng trong Kẹo ngậm bạc hà

Tên thực phẩm: Kẹo ngậm bạc hà
Kích thước: Thành phần dinh dưỡng trong 100g phần ăn được
Khối lượng: 100g
Năng lượng: 268Kcal
Protein: 5.2g
Glucid: 61.9g
Canxi: 96mg
Sắt: 1.6mg
Phospho: 18mg

Nguồn: Viện Dinh Dưỡng, Bộ Y Tế, 2007. Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam. 
Nhà xuất bản Y học, 567 trang.

 • TÍNH NĂNG LƯỢNG CHUẨN CHO BẠN

  Vui lòng điền độ tuổi
  Vui lòng chọn giới tính
  Vui lòng điền chiều cao
  Vui lòng điền cân nặng của bạn (Kg)
  Vui lòng chọn loại hoạt động