Thành phần dinh dưỡng trong Kẹo sôcôla

Tên thực phẩm: Kẹo sôcôla
Kích thước: Thành phần dinh dưỡng trong 100g phần ăn được
Khối lượng: 100g
Năng lượng: 388Kcal
Protein: 1.6g
Lipid: 4.6g
Glucid: 58.1g
Celluloza: 1.2g

Nguồn: Viện Dinh Dưỡng, Bộ Y Tế, 2007. Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam. 
Nhà xuất bản Y học, 567 trang.

 • TÍNH NĂNG LƯỢNG CHUẨN CHO BẠN

  Vui lòng điền độ tuổi
  Vui lòng chọn giới tính
  Vui lòng điền chiều cao
  Vui lòng điền cân nặng của bạn (Kg)
  Vui lòng chọn loại hoạt động